Läka eller bota? Healing eller curing?

Läka eller bota? Healing or curing?

Det finns en skillnad mellan att läka (heala) och att bota (cure). Healing (läkning) är en naturlig process som sker inuti oss alla. När något botas sker det oftast genom en yttre behandling; läkemedel eller operation används för att ta bort symptom. Den här yttre behandlingen tar ofta inte itu med de faktorer som bidrog till symptomen från början. Healingen går djupare och måste alltid komma inifrån. Den tar itu med obalansen som bidrar till symptomen. Healingen skiljer sig från botandet, men att återställa något fysiskt kan behövas parallellt med att ett helande sker. ”Den djupare betydelsen av healing är ”helande - göra hel”, dvs att de saknade bitarna i en människans liv fylls i."

Inspiration hämtad från "Women´s Bodies Women´s wisdom" av Christiande Northrup, M.D.