HILDEGARD VON BINGEN: DÅTIDENS OCH NUTIDENS ÖRTMEDICIN OCH LÄKEKONST

En halvdag tillägnad Hildegard von Bingen, där kunskap om hennes syn på hälsa varvas med örtmedicin. Hildegard von Bingen är den röda tråden i denna halvdag men du får också kunskap om vad örtmedicin är och hur du plockar, bereder och förvarar örter. Hildegard levde som nunna i Tyskland på 1100-talet och fick visioner som resulterade i en revolutionerande läkekonst och syn på livet och kosmos. Enligt Hildegard hör kropp och själ ihop och om kroppen och själen är i balans är du frisk. Hjärtat är själva centrum för denna balans.

Det bjuds på hjärtevin och nervkakor, andra smakprov på örter, samt ett kompendium om Hildegard och hennes läkekonst. Dessutom ingår en härlig lunch från Tirup Örtagårds café samt en kortare örtvandring i örtagården.

Var? Tirups Örtagård
När? 10-14, 17 juni, lördag
Investering? 995 kronor

Anmälan sker till elisabeth@ortdevan.se senast en vecka innan eventet. Betalningsinstruktioner kommer när du anmält dig. Du kan också anmäla dig i formuläret nedan.

Hildegard von Bingen