OM DOFTEN

Eteriska oljor är rena, koncentrerade växtextrakt. De tillverkas av växten i speciellt avsedda oljekörtlar. Det är en flyktig, doftande, luftburen substans som blandar sig med vegetabilisk olja och alkohol.
Vad har den eteriska oljan för funktion för växten?
•       Försvar mot infektioner, mögel, svampangrepp alltså växtens immunförsvar
•       Läkning efter skada
•       Hindrar växten från att bli uppäten i för stor utsträckning
•       Kommunikation med insekter och andra växter och djur
 
De eteriska oljornas komplexa, behagliga och unika dofter påverkar på olika sätt det limbiska systemet, som är hjärnans centrum för känslor och minnen. Eteriska oljor kan vara nyckeln till ett mer balanserat och tillfredsställande känsloliv.
Det limbiska systemet påverkar även olika körtlar bland annat hypotalamus och hypofysen. Dessa körtlar styr stora delar av kroppens nerv- och hormonsystem. Åtrå, kreativitet och känslor av välmående bidrar dessa körtlar med. Signalsubstanserna som utsöndras påverkar oss även fysiskt, vilket är anledningen till varför eteriska oljor även kan lindra smärta. Stimulering via luktsinnet påverkar omedelbara förändringar i blodtryck, muskelspänning, pupillstorlek, hur ofta ögat blinkar, hudtemperatur, ytlig genomblödning, hjärtfrekvens, aktivitet i hjärnan och sömn- eller uppiggande effekter. Vilket i sin tur påverkar sådant som aptit, kroppstemperatur, blodtryck, andning, uppmärksamhet och motståndskraft mot infektioner.
När eteriska oljor appliceras på huden går de direkt igenom hudlagren och påverkar vävnader och muskler. Oljorna följer även med ut i blodomloppet och färdas till platser i kroppen där de gör mest nytta.

Det enklaste är att dofta på en eterisk olja, men du kan också applicera den på huden, då först uppblandad med lite vegetabilisk olja. Det går att använda oljan flera gånger per dag