Ett sädesfält i solnedgång ger ro.

OM STRESS OCH ANDNING

Kroppen har inte förändrats ett dugg sen stenåldern, men det har samhället. Självklart har vi en annan kunskap om kroppen, men stressresponsen är densamma.

Vår tids stress, den inre och yttre, är grunden till 90 % av våra sjukdomar. När vi är med om ett trauma, en stressig situation så kopplar kroppen in fight-and-flight, vårt sympatiska nervsystem och vi springer för livet. HPA-axeln som går från hypothalamus ner till binjurarna aktiveras och stresshormoner pumpas ut i kroppen. Detta påverkar vår hjärtrytm, vår andning, vårt matsmältningssystem, vår lust, vår temperatur i kroppen, för att bara nämna några saker. Rent kroppsligt håller det här på i ca tre minuter och behöver två dygns återhämtning. Det är knappast så här det ser ut för den s.k. moderna människan idag. Snarare utsätts vi för trauman hela tiden genom våra tankar som säger att vi inte duger, vår kost, miljön med avgaser, kemikalier och gifter, mobiltelefonen, datorn, ett konstant sittande osv. Kroppen är alltså i ständigt påslag, i ständig stress.

Tack och lov finns det hjälp att få! Genom att öka sin medvetenhet kring sina egna tankar och sin egen kropps programmeringar, genom att aktivt börja med andningsövningar och t.ex meditation, går det att minska stressen och leva ett lugnare och friare liv.