OM TRAUMA

Att kunna fungera och samtidigt bära på minnet av skräcken och skammen över att ha varit fullkomligt svag och sårbar kräver en kolossal energi. Långt efter att en traumatisk upplevelse har gått över kan den aktiveras igen genom den obetydligaste faran och då mobilisera störda nervbanor i hjärnan och utsöndra mängder av stresshormoner. Det här framkallar otrevliga emotioner, intensiva kroppssensationer samt impulsiva och aggressiva handlingar. Dessa posttraumatiska reaktioner känns obegripliga och överväldigande.

Det mesta av mänskligt lidande har med kärlek och förlust att göra och också de lögner vi intalar oss själva.

Kroppskänslan, förnimmelsen, istället för intensiva känslor, är nyckeln till att läka trauma. Var medveten om de känslomässiga reaktionerna som väcks inom dig och var medveten om hur din kropp upplever dessa känslor i form av förnimmelser och tankar. Vi behöver vara I kroppen.

Djuren skakar lätt och låter trauma passera igenom kroppen. När det fastnar uppstår en blockering. Traumatiska symptom orsakas inte av den ”triggade” händelsen. De härrör från resterna av energin som inte löses upp eller urladdas. Energin fryser. Den verkar fastna i nervsystemet där den kan gå bärsärk i våra kroppar och själar. PTSD utvecklas när vi inte slutför processen av att röra oss in i, genom och ut ur tillståndet av orörlighet och freeze. Energin försvinner inte av sig själv. Den blir kvar i kroppen och tvingar fram massor av olika symptom som ångest, depression, andra psykosomatiska problem och beteendeproblem. Tyvärr kan vi bli fixerade vid våra trauman och omedvetet och upprepade gånger skapar vi situationer där det finns möjlighet att slippa ut ur traumats fälla, men oftast misslyckas vi då vi inte har rätt verktyg och resurser.

Vi måste erkänna traumats symptom om vi ska kunna hela det. För att ta oss igenom ett trauma behöver vi stillhet, trygghet och beskydd. Vi behöver stöd från nära och kära och från naturen.

Ur boken Waking the tiger

Ett sätt att rensa trauma är genom metoden Expand. Läs mer här om vad Expand innebär:  https://ortdevan.se/behandlingar/distanshealing-43657386

Exempel på traumatiska händelser är:

Fostertrauma

Födelsetrauma

Förlora en förälder eller nära anhörig

Sjukdom, hög feber, förgiftning

Fysiska skador som innefattar fall och olyckor

Sexuella, fysiska, känslomässiga övergrepp, inkluderat övergivenhet eller misshandel

Bevittna våld

Naturkatastrofer som jordbävningar, eldsvådor och översvämningar

Vissa medicinska ingrepp och ingrepp hos tandläkaren

Operation, framförallt öron- och ögonoperationer

Bedövning

Förlängd orörlighet hos barn, t.ex. inåtvända fötter, skolios