Lion´s mane 50 gram pulver

SEK 292.00 inkl. moms*

Endast 2 kvar

Hericim erinaceus, igelkottstaggsvamp (Lion´s mane), är en svamp med en säregen, taggförsedd vit till gulvit fruktkropp som växer på ek och bok. Fruktkroppen uppträder under hösten och är huvud- eller hjärtformad. Den kan bli mellan 10 och 20 cm bred och de nedåthängande taggarna kan bli 3 till 5 centimeter långa. Nästan hela fruktkroppen täcks av taggar. Svampen har en mild smak och yngre exemplar är ätliga, men i Europa saknar arten vanligen större matvärde på grund av sin sällsynthet. I Asien kan den saluföras färsk eller torkad.

Hericium erinaceus innehåller ett antal polysackarider, såsom beta-glukan, heteroglukaner och heteroxylaner samt flera cyatanderivat diterpenoider kända som hericenoner och erinaciner.

Verkan: antioxidant, antitumör, matsmältningsfrämjande, njurstärkande, antidiabetes, motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, kolesterolsänkande, motverkar hepatit B och tinnitus. Den är också mat för hjärnan, främjar tillväxten av nervtillväxt och myelin, minskar ångest och irritation och förbättrar varseblivningen/uppfattningen

Forskare på Hericium erinaceus: Dr Kawakishi, Japan samt Dr Chen och Dr Ying, Kina.